Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
28 postów 322 komentarze

Katastrofy z winy człowieka - historia pisana

ForensicTools - Smoleńsk : Katyń : Russia : Polska

Polski Król Piotr, poparcie ze strony wydziałów informatyki śledczej

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Ukończył VI Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy. Rozpoczął i ukończył studia licencjackie na kierunku administracja w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy (obecnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)...

 • ...Kontynuował studia na tej samej uczelni uzyskując tytuł magistra politologii.
 • Podczas studiów zainicjował reaktywowanie Niezależnego Zrzeszenia Studentów na bydgoskich uczelniach. Stał na czele Bydgoskiej Rady Koordynacyjnej NZS w Bydgoszczy. Reprezentował NZS w radzie Regionalnej Akcji Wyborczej Solidarność, którą NZS współtworzył.
   
 • Od ukończenia 18 roku życia aktywny działacz społeczny i polityczny.
   
 • Od 1994 roku członek i działacz Porozumienia Centrum (PC) którego Prezesem był Jarosław Kaczyński. W PC pełnił przez dwie kadencje funkcję członka Zarządu Wojewódzkiego oraz Naczelnej Rady Politycznej PC. Równocześnie współtworzył Forum Młodych PC i był jego Wiceprezesem na szczeblu krajowym.
   

Polski Król Piotr

Człowiek Prawicy

Konsekwentnie związany ze środowiskiem Jarosława Kaczyńskiego, po zakończeniu działalności przez Porozumienie Centrum został członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Obecnie jest Przewodniczącym Komitetu Fordon oraz członkiem Rady Politycznej PiS.Zaangażowany samorządowiec

Po raz pierwszy został radnym w dzielnicy Fordon w 1998 roku i jest nim do dziś wygrywając kolejne wybory w 2002, 2006 oraz 2010  roku. Pracuje nieprzerwanie od 13 lat w Komisji Gospodarki Przestrzennej i Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Rady Miasta Bydgoszczy. W  kadencji 2006 – 2010 dodatkowo przewodniczył Komisji Rewizyjnej. W obecnej Kadencji Rady Miasta ponownie  wybrany Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczącym Klubu Radnych PiS.Praca zawodowa

Pracę zawodową rozpoczął w 1995 roku w Urzędzie Miasta Bydgoszczy. Pracował przez kilka lat w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. W 2000 roku rozpoczął pracę w Poczcie Polskiej. Przechodząc kolejne szczeble kariery zawodowej począwszy od referenta, od ponad czterech lat jest dyrektorem Oddziału Regionalnego Centrum Logistyki Poczty Polskiej w Bydgoszczy.Działacz społeczny

Jest reprezentantem sejmiku wojewódzkiego w Radzie Społecznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy oraz reprezentuje Radę Miasta Bydgoszczy w Radzie Społecznej  Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA". Obie funkcje sprawuje społecznie.

 

http://youtu.be/R4f3T40SPw0

Piotr Król ponad 12 lat kierował w pałacu partii PiS - PiS dobry człowiek, bezpieczna partia.

--

Okręg wyborczy nr 4 do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje obszar miasta na prawach powiatu Bydgoszcz oraz powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego i żnińskiego (województwo kujawsko-pomorskie).

Król Piotr w wolnych chwilach udziela się w Polskim Radiu PIK

krół piotr V w wolnych chwilach udziela sie w polskim radiu pik w bydgoszcz

Tematem spotkania była infrastruktura i inwestycje.

Podtrzymałem swoją opinię, że po ewentualnym wyborze na posła RP chciałbym pracować w sejmowej w komisji infrastruktury.

Przebieg debaty był merytoryczny, jestem zadowolony z dyskusji.

Gorący finisz kampanii wyborczej trwa

--

Piotr Król – Przewodniczący Klubu Radnych PiS

Zbiór wybranych publikacji medialnych

12 sierpnia 2011 Solidarność-Oświaty popiera Piotra Króla i Stefana Pastuszewskiego - bydgoszcz24.pl

21 sierpnia 2011 Pierwszy film za trzy lata - InfoFordon.pl

17 sierpnia 2011 Będzie gorąco w sprawie darowizny dla Collegium Medicum - portalbydgoski.pl

15 sierpnia 2011 Kibice pamiętali o generale Aleksandrze Karnickim - portalbydgoski.pl

10 Sierpnia 2011 Collegium Medicum ma otrzymać budynek na utworzenie nowych kierunków - Express Bydgoski

30 czerwca 2011 Radni ponarzekali i wybaczyli - Express Bydgoski

29 czerwca 2011 Rada Miasta udzieliła absolutorium - portalbydgoski.pl

07 czerwca 2011Piotr Król na spotkaniu Rady Osiedla Terenów Nadwiślańskich - miastofordon.pl

04 czerwca 2011 Król: Wydaje mi się mało wiarygodne, aby prezydent o tym nie wiedział - portalbydgoski.pl

25 maja 2011Drukarnia będzie legalna - portalbydgoski.pl

4 maja 2011 Fordońska idzie do remontu - Życie Bydgoszczy

22 kwietnia 2011 Pomóżmy prezydentowi znaleźć zastępce - portalbydgoski.pl

7 kwietnia 2011 Przeżyjmy godnie 10.IV - TVP Bydgoszcz

05 lutego 2011 Osiedlowe uliczki odbijają się czkawką - Express Bydgoski

30 listopada 2010 Rada Miasta bez przewodniczącego i z kłótniami Gazeta Wyborcza Bydgoszcz

29 września 2010 Bydgoszcz: radni jako pierwsi w Polsce podjęli uchwałę zakazującą dopalaczy - Gazeta Wyborcza

30 maja 2010 Mieszkańcy Leśnego: Skweru nie damy - TVP Bydgoszcz

25 listopada 2008Rewitalizacja. Kontrowersyjny podział miast - Gazeta Pomorska

--

Komisja Gospodarki Przestrzennej

Przedmiot działania:

 • Planowanie przestrzenne.
 • Urbanistyka i architektura.
 • Nadzór budowlany.
 • Gospodarka gruntami.
 • Inne sprawy i zagadnienia z obszaru właściwości komisji.

 

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki

Przedmiot działania:

 • Opiniowanie projektów uchwał w sprawach dotyczących kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji.
 • Prowadzenie konsultingu i współpracy ze stowarzyszeniami kultury fizycznej i sportu w sprawie realizowania niektórych form działalności na terenie miasta.
 • Opiniowanie projektu budżetu gminy i sprawozdań z jego realizacji w zakresie właściwości komisji.
 • Analizowanie i wytyczanie we współdziałaniu z Prezydentem Miasta kierunków działań w sferze kultury fizycznej, sportu i turystyki.
 • Współpraca z Sejmikiem Województwa oraz z Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w zakresie realizacji zadań zleconych w sferze kultury fizycznej i turystyki.
 • Opiniowanie spraw dotyczących zagadnień kultury fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej.
 • Inne sprawy i zagadnienia z obszaru właściwości komisji.

 

Komisja Rewizyjna

Król Piotr -Przewodniczący Komisji
 

Przedmiot działania

Komisja Rewizyjna działa na podstawie art. 18a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 oraz Nr 106, poz. 675) oraz § 87 Statutu Miasta Bydgoszczy stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLIV/951/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. Nr 52, poz. 1024).

źrodło: Piotr Król

--

Jestem rodowitym bydgoszczaninem. W Bydgoszczy odebrałem edukację, ukończyłem szkołę wyższą, założyłem rodzinę, tam urodziły się moje dzieci.

W Bydgoszczy pracuję zawodowo w Poczcie Polskiej. I tutaj sprawuję czwartą kadencję funkcję radnego. Jestem Przewodniczącym Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Zawsze starałem się być aktywnym radnym i zajmować się problemami mieszkańców całej Bydgoszczy. Dlatego też znam dobrze nasze bolączki i problemy dnia codziennego. Potrafię pracować i mam doświadczenie, które będzie pomocne w skutecznej działalności w Sejmie.

Za najważniejsze do załatwienia sprawy w nowej kadencji Sejmu uważam:
– przyspieszenie budowy drogi ekspresowej S5;
– wsparcie istotnego dla całego województwa portu lotniczego w Bydgoszczy.

Mam już dość marginalizowania Bydgoszczy i sąsiednich miejscowości przez obecny rząd. Uważam, że posłowie koalicji PO nie zdali egzaminu. Nie będzie rozwoju naszego regionu bez rozwoju Bydgoszczy. Dlatego zadecydowałem się kandydować na posła.

Oddaję do Państwa dyspozycji moje 12–letnie doświadczanie samorządowe i 15–letnie doświadczenie zawodowe. Zagłosujcie na mnie. Tak jak dotąd – nie zawiedziecie się.
--
Szczególną uwagę należy poświęcić wybitnej Dr Grażyna Szabelska
Grażyna Szabelska
e-mail: grazynaszabelska(...dot...)o2.pl
 
17. Grażyna Szabelska
Urodziłam się w 1968 roku. Jestem wykładowcą akademickim, doktorem nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Od 2007 pracuję jako adiunkt na Wydziale Pedagogicznym Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. W latach 1995–2006 pracowałam, jako asystent w katedrze Teorii Wychowania i Deontologii Nauczycielskiej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jestem członkiem Zarządu Bydgoskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oraz Stowarzyszenia Miłośników Dawnego Oręża Polskiego i Sztuki Walki Tym Orężem Signum Polonicum.

Jako poseł pragnę pracować w obszarze polityki prorodzinnej, społecznej i edukacji. Zamierzam zająć się szeroko rozumianą ideą wspierania rodziny przez państwo. W zakresie edukacji uznaję za polską rację stanu podwyższenie jakości kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży na wszystkich szczeblach, w tym szkolnictwa wyższego, jak również wspieranie szkolnictwa polskiego na Litwie, Białorusi i Ukrainie. W zakresie polityki społecznej chciałabym zająć się eliminowaniem zjawiska ubóstwa dzieci i rodzin, kreatywną profilaktyką społeczną oraz podnoszeniem poziomu zaufania społecznego.

KOMENTARZE

 • pamiętaj o Kosma Złotowski
  http://wybierzpis.org.pl/thumbs/person/20110906_122416.jpg
  1. Kosma Złotowski
  Mam 46 lat. Jestem dziennikarzem, politykiem i samorządowcem.

  W latach 1994–1995 byłem prezydentem Bydgoszczy. Wprowadziłem wówczas program sprzedaży mieszkań komunalnych na masową skalę. W latach 1997–2001 byłem posłem na sejm. Dzisiejsze odliczenie podatkowe za korzystanie z Internetu jest efektem działalności powstałego wtedy z mojej inicjatywy Poselskiego Zespołu na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego. W latach 2002–2005 przewodniczyłem Klubowi PiS w bydgoskiej Radzie Miasta, a w latach 2005–2007 byłem senatorem VI kadencji. Obecnie jestem Pełnomocnikiem Prawa i Sprawiedliwości w okręgu bydgoskim.

  Studia ukończyłem na Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziale Polonistyki. Ukończyłem także studia na Dominican University w Chicago uzyskując tytuł Master of Business Admistaration (MBA). Pracowałem jako dziennikarz telewizyjny, tłumaczyłem także z języka niemieckiego (opowiadania Friedricha Dürrenmatta wydane przez Wydawnictwo Literackie). Znam niemiecki, angielski, rosyjski.
 • pamiętaj o Tomasz Latos
  http://wybierzpis.org.pl/thumbs/person/20110908_171200.jpg
  2. Tomasz Latos
  Bydgoszcz to moje rodzinne miasto. Wraz z rodzicami i siostrą mieszkaliśmy przy ulicy Stary Port na bydgoskiej Starówce. Z okien mogłem podziwiać spichrze, wyspy na Brdzie oraz piękną bydgoską Farę, obecnie katedrę, do dziś szczególnie bliską memu sercu.
 • pamiętaj o Bartosz Kownacki
  http://wybierzpis.org.pl/thumbs/person/20110913_130204.jpg
  3. Bartosz Kownacki
  Urodziłem się w 1979 roku. Pochodzę z patriotycznej rodziny, mój dziadek był żołnierzem AK. Z domu rodzinnego wyniosłem miłość do Ojczyzny, pragnienie niesienia pomocy potrzebującym, służenie Polsce poprzez rzetelną pracę i podnoszenie własnych kwalifikacji.
 • pamiętaj o Magdalena Żuraw
  http://wybierzpis.org.pl/thumbs/person/20110912_125753.jpg
  4. Magdalena Żuraw
  Mam 28 lat, jestem absolwentką Wydziału Filozofii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, dziennikarką. Publikowałam swoje teksty m.in. w tygodnikach: „Uważam Rze”, „Gazeta Polska”, „Najwyższy Czas!”, miesięcznikach: „Now
 • pamiętaj o Marek Kiełpiński
  http://wybierzpis.org.pl/thumbs/person/20110913_130328.jpg
  6. Marek Kiełpiński
  Mam 53 lata, mam żonę Joannę, córkę Weronikę oraz dwóch synów – Mateusza i Mikołaja.

  Ukończyłem teologię na Akademii Teologii Katolickiej oraz podyplomowe studia z...
 • pamiętaj o Maria Warda
  http://wybierzpis.org.pl/thumbs/person/20110916_101854.jpg
  7. Maria Warda
  Mam 56 lat. Jestem dziennikarką. Misję tę zaczęłam pełnić trzy lata po upadku ustroju komunistycznego, w 1993 roku.
 • pamiętaj o Jerzy Gawęda
  http://wybierzpis.org.pl/thumbs/person/20110927_163355.jpg
  8. Jerzy Gawęda
  Mam 50 lat. Jestem technikiem-ekonomistą.

  Jestem żonaty, mam czworo dzieci. Przewodniczę Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”
 • pamiętaj o Jacek Tarczewski
  http://wybierzpis.org.pl/thumbs/person/20110913_130426.jpg
  9. Jacek Tarczewski
  Urodziłem się w Inowrocławiu, mam 53 lata, żonę Zytę i syna Kamila. Jestem absolwentem „Kaspra” i Akademii Bydgoskiej, politologiem, pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego, członkiem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, Absolwentów i...
 • pamiętaj o Marek Witkowski
  http://wybierzpis.org.pl/thumbs/person/20110908_171455.jpg
  10. Marek Witkowski
  Urodziłem się 22 lutego 1961 roku w Bydgoszczy. Maturę uzyskałem w LO im. Janusza Korczaka w Więcborku. Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Pracę magisterską broniłem na Katedrze Prawa Rolnego. Razem z żoną pracuję...
 • pamiętaj o Danuta Pilarska
  http://wybierzpis.org.pl/thumbs/person/20110908_171544.jpg
  11. Danuta Pilarska
  Jestem rolniczką, absolwentką Technikum Rolniczego w Samostrzelu, jedną z niewielu kobiet, które sprawują funkcję prezesa OSP w Polsce. Jestem związana z Solidarnością RI od 1980 roku.
 • pamiętaj o Grażyna Sowińska
  http://wybierzpis.org.pl/thumbs/person/20110919_143519.jpg
  12. Grażyna Sowińska
  Urodziłam się w 1970 roku w Więcborku, na Krajnie i z tym regionem jestem związana nie tylko rodzinnie, ale i zawodowo.
 • pamiętaj o Jerzy Kowalik
  http://wybierzpis.org.pl/thumbs/person/20110908_171621.jpg
  13. Jerzy Kowalik
  Mam 49 lat. Jestem absolwentem ATR w Bydgoszczy. Ukończyłem studia podyplomowe z informatyki na Politechnice Koszalińskiej i studia z Zarządzania dla Pracowników Administracji Publicznej i Jednostek Budżetowych na UMK w Toruniu. Pracuję w
 • pamiętaj o Magdalena Jagiełłowicz
  http://wybierzpis.org.pl/thumbs/person/20110914_122259.jpg
  14. Magdalena Jagiełłowicz
  Mam 53 lata. Jestem mężatką. Z wykształcenia jestem magistrem filologii polskiej i logopedą. Ukończyłam studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, jestem oligofrenopedagogiem.
 • pamiętaj o Krystyna Mrugalska
  http://wybierzpis.org.pl/thumbs/person/20110913_215548.jpg
  15. Krystyna Mrugalska
  Mam 59 lat. Jestem mężatką, mam troje dzieci, mieszkam w Gniewkowie. Od 1984 roku prowadzę działalność gospodarczą. Byłam radną Rady Powiatu Inowrocławskiego I i III kadencji. Jestem osobą aktywną, kocham życie i ludzi. Jestem przeciw korupcji i...
 • pamiętaj o Tomasz Rega
  http://wybierzpis.org.pl/thumbs/person/20110913_130559.jpg
  16. Tomasz Rega
  Urodziłem się w 1975 roku w Bydgoszczy. Jestem żonaty, mam dwie córki – siedmioletnią Marysię i pięcioletnią Michalinkę. Ukończyłem historię i administrację w Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego.
 • w szczególności rozwaga kandydatury: wybitnej dr Grażyna Szabelska
  http://wybierzpis.org.pl/thumbs/person/20110908_171733.jpg
  17. Grażyna Szabelska
  Urodziłam się w 1968 roku. Jestem wykładowcą akademickim, doktorem nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Od 2007 pracuję jako adiunkt na Wydziale Pedagogicznym Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. W latach 1995–2006
 • pamiętaj o Janusz Konwińsk
  http://wybierzpis.org.pl/thumbs/person/20110913_130717.jpg
  18. Janusz Konwiński
  Mam 56 lat, urodziłem się i mieszkam w Świeciu. Jestem żonaty, mam dwóch synów – Przemysława i Kamila. Ukończyłem kierunek pedagogiczny w zakresie resocjalizacji na Akademii im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Posiadam również wykształcenie
 • pamiętaj o Stefan Pastuszewski
  http://wybierzpis.org.pl/thumbs/person/20110914_181646.jpg
  19. Stefan Pastuszewski
  Mam 62 lata, urodziłem się w Bydgoszczy. Jestem inżynierem, pedagogiem, pisarzem. Od 1980 roku jestem działaczem NSZZ „Solidarność", a od 1989 roku Chrześcijańskiej Demokracji Stronnictwa Pracy. Byłem posłem na Sejm I Kadencji i wiceprezydentem
 • pamiętaj o Anna-Maria Szymańska
  http://wybierzpis.org.pl/thumbs/person/20110913_130908.jpg
  20. Anna-Maria Szymańska
  Jestem doktorem nauk rolniczych w dziedzinie bioinżynierii zwierząt (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie). Ponadto ukończyłam Podyplomowe Studia Organizacji i Zarządzania dla Kadry Kierowniczej Przedsiębiorstw (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w...
 • pamiętaj o Renata Wiszniewska
  http://wybierzpis.org.pl/thumbs/person/20110908_171845.jpg
  21. Renata Wiszniewska
  Od ponad 10 lat wraz z mężem prowadzę Rodzinny Dom Dziecka, dzielę się miłością z dziećmi, których życie nie było usłane różami. Moja praca została doceniona i w 2010 roku zostałam wyróżniona nagrodą Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego w...
 • pamiętaj o Mariusz Walenciak
  http://wybierzpis.org.pl/thumbs/person/20110908_171935.jpg
  22. Mariusz Walenciak
  Ukończyłem Administrację w Wyższej Szkole Pedagogicznej oraz Politologię na Akademii Bydgoskiej. Prowadzę własną firmę zajmującą się klimatyzacją. Zdobyte doświadczenie chciałbym wykorzystać dla usprawnienia mechanizmów biurokratycznych w gospodarce,
 • pamiętaj o Łukasz Nycek
  http://wybierzpis.org.pl/res/gfx/candidates/default.png
  23. Łukasz Nycek ...
 • pamiętaj o Sławomir Młodzikowski
  http://wybierzpis.org.pl/thumbs/person/20110913_131022.jpg
  24. Sławomir Młodzikowski
  Jestem nauczycielem historii oraz dziennikarzem.

  W latach 2002–2006 pełniłem funkcję radnego Rady Miasta Bydgoszcz.
 • Jak głosować i kogo wybrać, PiS - praca i dobrobyt, sprawdzeni ludzie
  Informacja PKW o warunkach udziału w wyborach parlamentarnych
  w dniu 9 października 2011 roku:

  Warunki te określone są w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.).

  Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ma obywatel polski, który:

  najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
  nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
  nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,
  nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

  Wyborca jest wpisywany do spisu wyborców – można być wpisanym tylko do jednego spisu. Spisy wyborców sporządzają urzędy gmin.

  Głosowanie w miejscu stałego zamieszkania w Polsce.

  Wyborca zameldowany na pobyt stały na obszarze gminy, który nie złożył wniosku o wpisanie do stałego rejestru wyborców w innym miejscu oraz wyborca wpisany do rejestru wyborców na własny wniosek, zostanie wpisany z urzędu do spisu wyborców sporządzanego dla obwodu głosowania właściwego dla jego miejsca zamieszkania.

  Głosowanie poza miejscem stałego zamieszkania.

  Głosowanie w miejscu pobytu czasowego, po dopisaniu do spisu na wniosek wyborcy.

  Wyborca, czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy), a w przypadku wyborcy wpisanego do rejestru wyborców na własny wniosek — przebywający czasowo poza miejscem wpisania do rejestru oraz wyborca nigdzie niezamieszkały, może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców.
  Wniosek składa się w urzędzie gminy, na obszarze której czasowo przebywa wyborca, najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 4 października 2011 r.
  Żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania, policjanci z jednostek skoszarowanych, funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniący służbę w systemie skoszarowanym, którzy chcą wziąć udział w głosowaniu w miejscu odbywania służby, powinni złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie w danej miejscowości.
  Wniosek składa się w urzędzie gminy od dnia 18 września 2011 r. do dnia 26 września 2011 r. Osoby, które przybyły do miejsca zakwaterowania po tym terminie mogą złożyć wniosek najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 7 października 2011 r.
  Wyborca dopisany do spisu wyborców na własny wniosek zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.

  Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania.

  Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.
  Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca będzie ujęty w spisie wyborców, najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 7 października 2011 r. Może on zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.
  Do odbioru zaświadczenia wyborca może upoważnić inną osobę. Wówczas wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL, a także dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.
  Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.
  Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

  Głosowanie w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w domach studenckich.

  Wyborcy, którzy będą przebywać w dniu wyborów w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych zostaną wpisani do spisów wyborców sporządzonych dla obwodów głosowania utworzonych w tych jednostkach i będą mogli głosować w tych obwodach. Dyrektor jednostki powiadomi osoby przebywające w jednostce o umieszczeniu ich w spisie wyborców.
  Na takich samych zasadach będą mogli głosować wyborcy przebywający w domach studenckich lub zespołach domów studenckich, w których utworzono obwody głosowania.
  Wyborcy wpisani do spisu wyborców w wyżej wymienionych jednostkach zostaną z urzędu skreśleni ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.
  Osoby, które przybędą do wyżej wymienionych jednostek w dniu wyborów, będą mogły głosować w obwodach utworzonych w tych jednostkach tylko na podstawie zaświadczeń o prawie do głosowania.

  Głosowanie w kraju wyborców stale zamieszkałych za granicą.

  Wyborca stale zamieszkały za granicą, który będzie przebywał w Polsce w dniu wyborów, może wziąć udział w głosowaniu w dowolnym obwodzie głosowania, jeśli przedłoży obwodowej komisji wyborczej ważny polski paszport oraz dokument potwierdzający, że stale zamieszkuje za granicą. Dokumentem takim może być np. karta stałego pobytu, dokument potwierdzający zatrudnienie za granicą lub dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania ze świadczeń ubezpieczenia społecznego za granicą. Na tej podstawie obwodowa komisja wyborcza dopisze taką osobę do spisu wyborców, zaznaczając to w paszporcie przez odciśnięcie pieczęci komisji i wpisanie daty na ostatniej stronie przeznaczonej na adnotacje wizowe.
  Wyborca stale zamieszkały za granicą może również głosować na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego przez konsula, o ile został na swój wniosek wpisany do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą.

  Dopisywanie wyborców do spisów w dniu głosowania.

  W dniu wyborów obwodowe komisje wyborcze dopisują do spisu wyborców jedynie tych wyborców, którzy:

  przedłożą zaświadczenie o prawie do głosowania,
  zostali pominięci w spisie, jeżeli udokumentują, że stale zamieszkują na terenie danego obwodu głosowania, a urząd gminy potwierdzi, że nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez nich prawa wybierania lub o wpisaniu do spisu wyborców w innym obwodzie,
  są obywatelami polskimi stale zamieszkującymi za granicą, głosującymi w kraju na podstawie ważnego polskiego paszportu,
  zostali skreśleni ze spisu dla danego obwodu głosowania w związku z wpisaniem do spisu wyborców w szpitalu, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym, jeżeli udokumentują, że opuścili tę palcówkę przed dniem wyborów,
  chcą głosować w obwodzie utworzonym w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym, a przybyli do tej jednostki przed dniem wyborów.

  Sposób głosowania i warunki ważności głosu:

  Sejm

  Wyborca głosuje tylko na jedną listę, stawiając na karcie do głosowania znak „X” (dwie przecinające się linię w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy.
  Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwisk dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list albo nie postawiono tego znaku w kratce z lewej strony obok nazwiska żadnego kandydata z którejkolwiek z list.
  Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania znak „X” postawiono w kratce z lewej strony wyłącznie obok nazwiska kandydata umieszczonego na liście kandydatów, której rejestracja została unieważniona.
  Jeżeli na karcie do głosowania znak „X” postawiono w kratce z lewej strony wyłącznie obok nazwiska kandydata z jednej tylko listy kandydatów, a nazwisko tego kandydata zostało z tej listy skreślone, to głos taki uznaje się za ważny i oddany na tę listę.
  Jeżeli na karcie do głosowania znak „X” postawiono w kratce z lewej strony obok nazwisk dwóch lub większej liczby kandydatów z tej samej listy, to głos taki uważa się za głos ważny oddany na wskazaną listę kandydatów z przyznaniem pierwszeństwa do uzyskania mandatu kandydatowi na posła, którego nazwisko na tej liście umieszczone jest w pierwszej kolejności.

  Senat

  Wyborca głosuje na określonego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak „X” (dwie przecinające się linie w obrębie kratki).- Jeżeli zostanie zarejestrowany tylko jeden kandydat, wyborca głosuje na tego kandydata, stawiając znak „X” w kratce oznaczonej słowem „TAK” z lewej strony obok nazwiska kandydata. Postawienie znaku „X” w kratce oznaczonej słowem „NIE” z lewej strony obok nazwiska tego kandydata oznacz, że jest to głos ważny oddany przeciwko wyborowi kandydata.
  Jeżeli na karcie do głosowania nie postawiono znaku „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska któregokolwiek z kandydatów, to taką kartę uznaję się za kartę ważną z głosem nieważnym.
  Jeżeli na karcie do głosowania znak „X” w kratce z lewej strony wyłącznie przy nazwisku kandydata, którego nazwisko zostało skreślone, to taką kartę uznaje się za kartę ważną z głosem nieważnym.
  Jeżeli w sytuacji, gdy zostanie zarejestrowany tylko jeden kandydat, nie postawienie znaku „X” w żadnej kratce albo postawienie znaku „X” w obu kratkach, to taką kartę uznaje się za kartę ważną z głosem nieważnym.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

ULUBIENI AUTORZY